De stora världsreligionerna

1. Vad är religion?

Se UR-klippet på NE ”Vad är en religion? Expert Britt-Mari Näsström, professor i religionshistoria vid Göteborgs universitet”:  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/religion

2. I vilka länder i världen är man mest religiösa?

Hur kan man veta det?

Ett sätt kan vara att fråga människor hur viktig religionen är i deras dagliga liv och så får de svara om religionen påverkar dem väldigt mycket, mycket, lite, nästan inget eller inte alls:

Religion in the world

 

3. Vilka är våra så kallade ”världsreligioner”?

Så här skriver man på NE:  ”Till världsreligionerna brukar räknas: med ursprung i Indien hinduism och buddhism, med ursprung i Östasien konfucianism och daoism (ev. även shinto), med ursprung i Främre Orienten judendom, kristendom och islam.”

4. Vilka religioner är störst? Hur ska man mäta det? Kanske genom att titta på …

Vilka religioner har störst områden i världen?

På den här bilden visar rött vilka områden som är kristna och grönt vilka områden som är muslimska:

Här hittar du mer statistik över hur många av de olika ländernas invånare som är kristna:

och hur många som är muslimer:

Vilka religioner har flest anhängare? Och vilka religioner har flest djupt religiösa anhängare?

(Vilka problem kan det finnas med sådan statistik?)

 

 

Vill du veta mer?

Alla kartor och statistik är hämtade från Wikipedia 25 maj, 2015.

Vill du gå mer på djupet kan du hitta mycket bra information här:  http://www.worldvaluessurvey.org/

Leave a Comment

Hoppa till verktygsfältet