Samhällskunskap

SH1150 – Samhällskunskap

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall


Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

Kriterier för betyget Väl godkänt


Skolverket 2013-12-12

Leave a Comment

Hoppa till verktygsfältet